شناسایی برند مصرفی ،جامعه برند و وفاداری به نام تجاری 
چکیده
مطالعات اخیر بر اهمیت انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن وفاداری به برند تاکید کرده‌اند .هدف این مقاله تاکید بر نقش نام تجاری در آن رابطه است، که یک مدل مفهومی در محصولات بازار انبوه ارایه می‌دهد که در آن مصرف کنندگان در انجمن‌های برند رسانه اجتماعی، هویت برند، و شناسایی برند مصرفی با نتایج نشان تجاری مرتبط هستند، مانند اعتماد و وفاداری. ​یک تحلیل کیفی از طریق مصاحبه‌های عمیق با متخصصان و بحث‌های گروهی متمرکز با مشتریان انجام شد تا تجربه خود را با برند بر روی رسانه‌های اجتماعی ارزیابی کنند.یافته‌ها نشان داد که در بازارهای انبوه، مصرف کنندگانی که در انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی درگیر هستند ممکن است نگرش‌های مثبتی نسبت به برند داشته باشند، مانند اعتماد و وفاداری، و اینکه شناسایی نشان تجاری مصرف کننده ممکن است نقشی اساسی در تبدیل تعاملات اجتماعی برند به روابط برند مصرفی داشته باشد.

. مقدمه ​
وب سایت‌های ارتباط جمعی یک چالش جدید برای برندها و محققان مصرف‌کننده را ارایه می‌دهند، زیرا فرم جدیدی از رابطه ببرند مصرفی ارایه می‌کند (دیویس و همکاران، ۲۰۱۴؛ Fournier و آوری، ۲۰۱۱؛ Laroche و همکاران، ۲۰۱۳).افزایش تعداد شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری ،زمان و پول برای طراحی استراتژی‌ها و مدیریت انجمن‌های برند در محیط‌های اجتماعی برای جلب توجه مشتریان و تعامل با آنهاست (de و همکاران، ۲۰۱۲؛ Munnukka و همکاران، ۲۰۱۵).این انجمن‌ها ابزارهای تحقیقاتی بازاریابی جدید را تشکیل می‌دهند، چرا که بازاریابان می‌توانند اطلاعات قابل اطمینانی را در مورد اینکه مشتریان چه کسانی هستند و دیدگاه‌ها درباره جنبه‌های مختلف زندگی روزمره آن‌ها از جمله سبک زندگی، نیازها، خواسته ها و انتظارات مصرف را برداشت کنند (Bagozzi و Dholakia، ۲۰۰۲؛ Brogi و Hakan، ۲۰۱۴؛ هریس و دنیس، ۲۰۱۱).   آن‌ها همچنین می‌توانند به عنوان ابزارهای بازاریابی رابطه‌ای عمل کنند  ارتباطات با مصرف کنندگان را به صورت یک به یک تسهیل کنند  (Bagozzi و Dholakia، ۲۰۰۲؛ de و همکاران، ۲۰۱۲؛ هریس و دنیس، ۲۰۱۱).  در سال‌های اخیر بسیاری از محققان و افراد حرفه‌ای در حال بررسی این زمینه از تحقیق درباره چالش‌های جدید  که با آن روبرو هستند ، می‌باشند (دیویس و همکاران، ۲۰۱۴؛ Fournier و آوری، ۲۰۱۱).سوال اصلی این است که چگونه تعاملات درون جامعه برند بر روی وب سایت‌های ارتباط جمعی به رابطه‌ای با برند تبدیل می‌شوند.مطالعات منتشر شده تاکنون بر رابطه بین دینامیک انجمن برند (عمل‌ها و روابط درون جامعه)و وفاداری مشتری متمرکز شده‌اند (Brodie و همکاران، ۲۰۱۳؛ حبیبی و سایرین ۲۰۱۴؛ Hollebeek و همکاران، ۲۰۱۴؛ Labrecque، Laroche و همکاران، ۲۰۱۳، ۲۰۱۲؛پارک و کیم، ۲۰۱۴). 

ایران کیسه
مرجع فروش انواع گونی پلی پروپیلن-گونی ساده-گونی لمینت-گونی دولایه-کیسه کامپوزیت-کیسه ADSTAR-جامبوبگ و بیگ بگ

به عنوان کارهای اصلی، این مطالعات انجمن‌های برند بسیار پویا را مورد بررسی قرار دادند، برندهای بالایی را انتخاب کردند (به عنوان مثال، هارلی Davison، Apple، استارباکس)و یا محصولات (مثلا ماشین‌ها، موتورسیکلت، کامپیوتر یا دوربین).  امروزه انواع مختلف برندها از تمامی دسته‌های محصول با مصرف کنندگان در رسانه‌های اجتماعی حتی کالاهای راحتی تعامل دارند(  حبیبی و همکاران 2014 )علاوه بر این، انواع مختلف مصرف کنندگان به طور فزاینده‌ای در دسترس این تعاملات قرار می‌گیرند (Baldus و همکاران، ۲۰۱۵).  آیا کسی می‌تواند همان نتایج را در انجمن‌های برند محصولات با درگیری پایین انتظار داشته باشد؟بازار انبوه بسیار رقابتی است، بسیاری از محصولات برای همین هدف طراحی می‌شوند و از دیدگاه مشتریان تمایز نیافته اند. برندهایی که در این بازار کار می‌کنند تا به امروز کانال ارتباطی مستقیم با مصرف کنندگان نداشته‌اند .رسانه‌های اجتماعی فرصت گوش دادن و صحبت کردن با مصرف کنندگان را به آن‌ها می‌دهد. برای بازاریابان بودن درون محیط ارتباط جمعی Fournier and Avery 2011 دسترسی به مصرف کنندگان و داده های مصرف کنندگان و ترویج آگاهی نسبت به برند را فراهم خواهد کرد . ​(Spaulding, 2010)

مساله مهم دیگر که در مطالعات قبلی یافت نشده است، نقش برند در رسانه‌های اجتماعی است.هیچ مطالعه‌ای اهمیت خود نشان تجاری را در این زمینه بررسی نکرده است. محققان روی پویایی جامعه در پیش‌بینی وفاداری مشتری متمرکز شده‌اند.این مقاله با در نظر گرفتن هویت برند و شناسایی مصرف کننده - برند در تقویت وفاداری برند، بر این شکاف تحقیقاتی در ادبیات علمی غلبه می‌کند. حتی بازار انبوه شامل انواع مختلفی از برندها در ذهن مصرف‌کنندگان است .بنابراین انتظار می‌رود کهبرند هایی که قادر به ارتقای شناسایی صحیح با مصرف کنندگان هستند، ممکن است انتظار نتایج بهتری را از مواجهه با رسانه‌های اجتماعی داشته باشند.​

به طور خلاصه، این مقاله شکاف‌های مهمی را در ادبیات اخیر مورد بررسی قرار می‌دهد، بازار انبوه و اهمیت شناسایی مصرف کننده-برند در رسانه‌های اجتماعی را بررسی می‌کند.این مطالعه تلاش می‌کند تا یک مدل مفهومی براساس مرور ادبیات و شواهد تجربی ایجاد کند (دیویس و همکاران، ۲۰۰۰).اگرچه این مطالعه مفهومی در طبیعت است، سهم این مطالعه برای انجمن‌های برند در ادبیات رسانه‌های اجتماعی سه برابر شده‌است.دو جنبه اول مربوط به توسعه یک مدل مفهومی در زمینه بازار انبوه هستند.این مطالعه در مورد اهمیت رسانه‌های اجتماعی برای برندها در بازار انبوه، به منظور درک تعامل مصرف کنندگان در یک انجمن برند و نیز کشف ارتباط بین تعامل انجمن برند و نتایج شرکت، بحث و تبادل نظر خواهد کرد.آخرین جنبه بر روی کمک به متخصصان تمرکز می‌کند تا نقش انواع مختلف برند را در یک رده از محصولات درک کنند.چارچوب مطالعه در بخش بعدی شرح داده می‌شود و به دنبال آن روش‌ها و یافته‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند.این مقاله با بحث در مورد نتایج، پرداختن به محدودیت‌های مطالعه و توصیه جهت گیری های تحقیقات آینده به پایان می‌رسد. ​

. چارچوب مفهومی ​
درک سنتی از اعضای انجمن برند به عنوان مشتاقان و یا علاقه مندان نشان تجاری، که تمایل به مشارکت در انجمن‌های برند مرتبط را القا می‌کند (Muniz و O Guinn، ۲۰۰۱).تحقیقات مرتبط در مورد چیزی که مشارکت در انجمن‌های برند را تحریک می‌کند، دامنه‌ای از مقاصد را از منافع عقلانی به جنبه‌های مربوط به خوشی و لذت یافته‌است (Hennig - Thurau و همکاران، ۲۰۰۴؛ Schembri و همکاران، ۲۰۱۰).مصرف کنندگان با برند، شرکت و دیگر مصرف کنندگان به انواع مختلف نیازها، مانند تعامل اجتماعی و یا برای مقاصد کاربردی بیشتر، مانند جستجوی اطلاعات در مورد چگونگی استفاده از یک محصول یا دریافت برخی انواع پاداش‌ها، تعامل دارند.مطالعه‌ای توسط شرکت مشاوره InSites (۲۰۱۲)نشان داد که در اروپا ۴۷ % از کاربران شبکه اجتماعی به نام‌های تجاری متصل هستند و بطور فعال از میانگین ۷ مارک استفاده می‌کنند.تقریبا ۷۰ % از مصرف کنندگان گزارش داده‌اند که یکی از دلایلی که آن‌ها به فیس بوک پیوسته‌اند، دسترسی به اطلاعات مربوط به محصولات و نام‌های جدید است.

ایران کیسه
مرجع فروش رول گونی پلاستیکی-رول گونی ساده-رول گونی لمینت-رول جامبو-رول گونی نمای ساختمان ضد آب و ضد آفتاب-رول گونی عرض 1 تا 8 متر تک لا- تیغ خورده

تعامل مصرف‌کننده در انجمن‌های برند بر روی وب سایت‌های ارتباط جمعی ​
مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری تعامل مصرف‌کننده یکی از اولویت‌های پژوهشی در موسسه علوم بازاریابی است (MSI)۱ برای سال ۲۰۱۶، زیرا ادبیات بازاریابی با وجود استفاده گسترده از آن‌ها، تعریف مشترکی برای این موضوع ندارد.اگر چه تعامل مصرف‌کننده به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد و تقویت روابط تجاری - برند مورد استفاده قرار گرفته‌است، محققان و متخصصان هنوز در مورد تعریف مفهومی و به ویژه عملیاتی شدن آن بحث می‌کنند (Baldus و سایرین ۲۰۱۵؛ Brodie و همکاران، ۲۰۱۳؛ Dessart و سایرین، ۲۰۱۵).در ادبیات بازاریابی، می‌توان تعاریف سرگرمی را با استفاده از گوناگونی کانون‌های، مانند برند، سازمان، جامعه، تبلیغات یا تعامل آنلاین و حتی موضوعات مختلف، بعنوان مصرف‌کننده و مشتری، یافت (Hollebeek و سایرین ۲۰۱۴).نقطه مشترک این تعاریف این است که تعامل شامل یک رویکرد چند بعدی مبتنی بر جنبه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری است (Brodie و همکاران، ۲۰۱۱؛ Hollebeek و سایرین ۲۰۱۴).  تعریفی که توسط Brodie و همکاران ارایه شده‌است , دیدگاه‌های مشارکت را خلاصه و بیان می‌کند که تعامل مشتری یک حالت روانی است که به واسطه تجربه مشتری با یک عامل شی(برند)  رخ می‌دهد​
اخیرا، برخی نویسندگان شروع به مطالعه ویژه تعامل مصرف‌کننده در انجمن‌های برند بر روی رسانه‌های اجتماعی کرده‌اند (Baldus و همکاران، ۲۰۱۵؛ Dessart و همکاران، ۲۰۱۵).قابلیت‌های فن‌آوری این محیط به مصرف کنندگان اجازه می‌دهد تا به شرکت کنندگان فعالی تبدیل شوند، که از آن‌ها حمایت می‌کنند. فرصت‌های تعامل با جامعه در طول زمان مصرف کنندگان بیشتر و بیشتری با تعامل هم را ایجاد می‌کنند انواع مختلفی از مشارکت را هم ایجاد می‌کنند .در راستای دیدگاه‌های قبلی، اما داشتن دو کانون در ذهن (برند و دیگر شرکت کنندگان در جامعه)، Dessart و سایرین (۲۰۱۵)براساس سه بعد شناختی (توجه و جذب)، عاطفه (اشتیاق و لذت)و رفتار (به اشتراک گذاری، یادگیری و تایید)، مقیاسی از مشارکت در انجمن‌های برند بر روی شبکه‌های اجتماعی ارائه شد.Baldus و همکاران (۲۰۱۵) تاکید آن‌ها بر روی انگیزه‌های مصرف کنندگان برای ادامه تعامل با جامعه و عملیاتی سازی تعهد انجمن برند آنلاین مبتنی بر یازده بعد ارایه شده‌است تاثیر نام تجاری اشتیاق برند ارتباط کمک کردن گفتگو دوستانه پاداش خوشی پاداش سودمند به دنبال کمک بودن خود بیانگری به روز بودن اطلاعات و اعتبار سنجی .این تعریف، یک دیدگاه گسترده‌تر، بهتر و  منعکس‌کننده محیط کنونی رسانه‌های اجتماعی است: تنوع بیشتر برند، انواع محصولات و مشتریان در دسترس برای تعامل، انگیزه درونی برند برای ادامه تعامل با یک انجمن برند آنلاین (۲۰۱۵، ص..  ۹۷۹) ​​​​​​​

پیامدها برای بنگاه‌ها: اعتماد به برند و وفاداری به برند ​
مشارکت مصرف کنندگان در جامعه به احتمال زیاد دانش مصرف کنندگان در مورد برند را افزایش داده، عدم قطعیت را کاهش داده و قابلیت پیش‌بینی رفتار برند را افزایش می‌دهد (Ba، ۲۰۰۱).مصرف کنندگان تمایل دارند نظرات و توصیه‌های همتایان را نسبت به اطلاعات تولید شده از شرکت، قابل‌اعتماد بدانند (Brown et al.، ۲۰۰۷).بنابراین، تعامل اجتماعی مبتنی بر اطلاعات و تجربه در بین افراد با روابط پایدار، راهی برای استحکام اعتماد برند مصرف کنندگان است (باون و بوون، ۲۰۱۵؛ Laroche و همکاران، ۲۰۱۳، ۲۰۱۲). 

اعتماد به برند

طبق گفته Srinivasan و همکاران (۲۰۰۲)جوامع در ارتقا از طریق دهان به دهان (انتقال شفاهی)، تبادل اطلاعات، مقایسه تجربیات محصول، جستجوی مشاوره و به ویژه تشویق روابط اجتماعی بین اعضا بسیار موثر هستند.تعاملات بین اعضا و بین اعضا و برند تا حد زیادی بر روابط مشتریان با نگرش نسبت به برند تاثیر می‌گذارد (McAlexander و همکاران، ۲۰۰۲)و ارتباطات عاطفی با سوژه شبکه ایجاد می‌کنند و به ایجاد وفاداری مشتری کمک می‌کنند (Casalo و همکاران، ۲۰۱۰).پویایی ایجاد شده در جامعه، ارزش برند و مصرف‌کننده را ایجاد می‌کند (schau و همکاران، ۲۰۰۹)و از این رو منافع درک شده از جامعه منجر به وفاداری مشتری می‌شود (پارک و کیم، ۲۰۱۴).پیوند اجتماعی ایجاد شده در انجمن‌های برند یک محیط خاص برای توسعه استراتژی‌های ارتباطی برای غلبه بر اعتماد مصرف کنندگان و افزایش وفاداری مشتریان ایجاد می‌کند (Algesheimer و همکاران، ۲۰۰۵؛ Bagozzi و همکاران، ۲۰۱۴؛ Labrecque و همکاران، ۲۰۱۳؛ Laroche و همکاران، ۲۰۱۳، ۲۰۱۲).بر این اساس پیشنهاد زیر ارائه می‌شود: ​

پویایی جامعه رسانه‌ای اجتماعی، که توسط تعامل مصرف‌کننده بیان می‌شود، به عنوان مکانیسم تبادل اطلاعات و تجربی بین مصرف‌کننده و برند، از طریق نگرش مثبت به برند، که در اعتماد و وفاداری برند منعکس می‌شود، عمل می‌کند.

نقش هویت برند و شناسایی برند مصرفی
با توجه به این که مصرف یک اقدام اجتماعی است، مطالعات اخیر دیدگاه هویت اجتماعی را از رابطه بین شرکت‌ها و مشتریان بررسی کرده‌اند (Ahearne و همکاران، ۲۰۰۵؛ Bhattacharya و سن، ۲۰۰۳)یا -نام‌های تجاری توئین و مصرف کنندگان (او و سایرین ۲۰۱۲؛ او و لی، ۲۰۱۱؛ کیم و سایرین ۲۰۰۱).این دیدگاه هویت اجتماعی توسط دو مفهوم حمایت می‌شود: هویت برند و شناسایی مصرف کننده - برند (او و سایرین ۲۰۱۲).هویت برند به ویژگی‌های منحصر به فرد یک برند اشاره دارد که به مصرف کنندگان اجازه می‌دهد آن را از رقبا متمایز کنند (او و سایرین ۲۰۱۲).تمایز و پرستیژ دارای هویت‌های قوی هستند و آن‌ها را برای مصرف کنندگان جذاب‌تر می‌سازند، و مشتریان تمایل دارند  برند هایی را که به عنوان هویتی قوی شناخته می‌شوند، شناسایی کنند.(Bhattacharya و سن، ۲۰۰۳).  به علاوه برند های درک شده به عنوان به علاوه، برند های درک شده به احتمال زیاد قابل‌اعتماد ترند، زیرا مصرف کنندگان فکر می‌کنند که آن‌ها زمانی را که هزینه ها را در اختیار موقعیت های مشخص قرار می‌دهند از دست می‌دهند ، که می‌تواند بر اعتبار آن ها تاثیر ببگذارد. (او و همکاران 2012)علاوه بر این، مصرف کنندگان در نظر دارند که برند های متمایز، قابلیت بیشتری برای برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان دارند (هریس و Goode، ۲۰۰۴). ​
حتی در دسته‌های محصول کم هزینه، انواع گسترده‌ای از برندها وجود دارند که در طول زمان و یا به دلیل انگیزه‌های منطقی کم‌تر به اعتبار رسیده‌اند، مانند برندهای محلی یا به این دلیل که آن‌ها صرفا خاطرات عاطفی مصرف کنندگان را از خواب بیدار می‌کنند.Vivek و همکاران (۲۰۱۲)نتایج نشان می‌دهد که تعامل زیاد به محصولات با هزینه بالا محدود نیست.براساس نظریه هویت اجتماعی (tajfel و ترنر، ۱۹۸۶)، مردم هویت اجتماعی خود را براساس دسته‌بندی خود به عنوان اعضای گروه‌های اجتماعی مختلف تعریف می‌کنند، و برندها اجزای مهم هویت اجتماعی افراد هستند (Bhattacharya و سن، ۲۰۰۳).در عصر مصرف‌گرایی و بازارهای بسیار رقابتی، برندهای خاصی هویت اجتماعی جذاب و معنی‌داری را برای مصرف کنندگان ارایه می‌کنند که به آن‌ها کمک می‌کند نیازهای خود را برآورده سازند (او و لی، ۲۰۱۱).بنابراین، زمانی که به بررسی رابطه مصرف کننده - برند در یک مقوله محصول می‌پردازیم، باید برای تفکیک نشان تجاری حسابی درنظر گرفته شود (Dessart و همکاران، ۲۰۱۵؛ Laroche و همکاران، ۲۰۱۳). ​
شناسایی مصرف کنندگان با یک نشان تجاری از دو دیدگاه رخ می‌دهد: در سطح شخصی، برند می‌تواند به شخصیت آن‌ها کمک کند و ارزش‌ها و باورهای خود را بیان کند (Bhattacharya و سن، ۲۰۰۳)؛و از دیدگاه اجتماعی، برندها می‌توانند به عنوان ابزار ارتباطی آرزوهای مصرف‌کننده و وضعیت خود عمل کنند (Tu et al.، ۲۰۱۳).در شبکه‌های اجتماعی، مشتریان توسط پروفایل آن‌ها شناسایی می‌شوند، بنابراین از نظر اجتماعی در معرض خطر هستند چون آن‌ها تمایل دارند که خود واقعی خود را ارائه دهند (حبیبی و همکاران، ۲۰۱۴)؛از این رو، آن‌ها تمایل دارند که برندهایی را انتخاب کنند که همان ارزش ها را دارند.مصرف کنندگانی باتعهد قوی‌تر به نشان تجاری بیشتر در معرض درگیر شدن در فعالیت‌های طرفدار برند هستند، مانند حمایت از اهداف شرکت و محصولات، حمایت از اعتبار آن و وفادار شدن (او و لی، ۲۰۱۱).مطالعات مربوط به شناسایی برند - مصرف‌کننده این پدیده را به عنوان محرک مهمی از رفتار مصرف‌کننده توصیف می‌کند، که دو نوع است: رفتارهای در نقش، مانند رفتارهای تعاونی (Ahearne و همکاران، ۲۰۰۵)، و یا تاب آوری به اطلاعات منفی (Bhattacharya و Sen، ۲۰۰۳؛ Elbedweihy و سایرین، ۲۰۱۶)، که همچنین ابعاد وفاداری، در مفهوم نگرشی است.مطالعات متمرکز بر تاثیر شناسایی نشان تجاری بر وفاداری برند نتایج متفاوتی را نشان داده‌اند، از اثرات مستقیم مهم (StokburgerSauer و سایرین، ۲۰۱۲)تا اثرات غیر مستقیم (کیم و سایرین، ۲۰۰۱)و یا عدم وجود اثرات (Elbedweihy و سایرین، ۲۰۱۶).مطالعه توسط او و همکاران (۲۰۱۲)تاثیر مستقیم شناسایی مصرف کننده - برند بر روی اعتماد برند و تاثیر غیرمستقیم آن بر وفاداری برند از طریق ارزش برند ادراک‌شده، رضایت و اعتماد برند تایید شد.گزاره‌های زیر این درک را بیان می‌کنند: ​
قضیه ۲: هویت برند نشان‌دهنده این است که برند چه چیزی است و می‌خواهد به مصرف کنندگان منتقل شود.ویژگی‌های متمایز برند، توسعه نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به برند را افزایش می‌دهد که در اعتماد و وفاداری برند منعکس شده‌است. ​
طرح پیشنهادی ۳: شناسایی مصرف‌کننده - برند به مصرف کنندگان اجازه می‌دهد تا رابطه‌ای مبتنی بر ارزش‌های شخصی و ویژگی‌های شخصیتی ایجاد کنند که نگرش مثبت مشتریان نسبت به برند را افزایش داده و در اعتماد و وفاداری برند منعکس می‌شود. ​​​​​​​​

ایران کیسه
مرجع فروش پاکت کامپوزیت-کیسه کامپوزیت روکش Bopp-کیسه کامپوزیت روکش کاغذ-کیسه پلی اتیلن سه لایه-کیسه لمینت گاست دار

روش تحقیق ​
با توجه به این که این تحقیق بر بازار انبوه تمرکز دارد و ادبیات دانشگاهی در این زمینه به طور قابل‌توجهی پراکنده است، به ویژه زمانی که پرداختن به مسایل رسانه‌ای اجتماعی، جستجویی برای شواهد تجربی ضروری بود.یک رویکرد کیفی به خاطر نیاز به درک عمیق‌تر از مشکل به کار گرفته شد و به این دلیل که برای اکتشاف انعطاف‌پذیر تجارب شرکت کنندگان امکان پذیر است (Fawcett و همکاران، ۲۰۱۴). ​
از آنجا که هدف از این مطالعه تمرکز بر بازار انبوه است، شفاف‌سازی مقوله‌های محصول گنجانده شده ضروری به نظر می‌رسد.مقولات مانند کالاهای مصرفی در حال حرکت سریع (FMCG)، محصولات با هزینه پایین و یا بازار انبوه تعاریف و مشخصات ایجاد کرده‌اند، اگرچه گاهی دشوار است که یک محصول را به عنوان تعلق به این مقولات طبقه‌بندی کنیم یا نه.به عنوان مثال، تفکر در مورد ویژگی‌های FMCG، مانند خرید مکرر، تلاش کم برای انتخاب، قیمت پایین و زمان نگهداری کوتاه، بسیاری از محصولات گنجانده نشده در مقوله با این شرایط گنجانده نشده اند.امروزه، بسیاری از برندها و نام‌های تجاری لوازم جانبی این ویژگی‌ها را دارند.برخی از فروشگاه‌های غیر تخصصی مانند هایپر مارکت ها و سوپر مارکت های بزرگ حتی لباس‌ها، کفش و سایر لوازم جانبی را می‌فروشند.در دوره‌ای از مصرف سریع و شدید، محصولاتی که به طور سنتی بادوام در نظر گرفته می‌شوند، مانند لباس، کفش، کیف‌های پول، ساعت یا عینک، اکنون به سرعت جایگزین می‌شوند.برندهایی مانند زارا، H & M یا GAP هر فصل چندین بار کلکسیون خود را تجدید می‌کنند.متخصصان به آن‌ها مارک‌های فست فشن می‌گویند (کورتز و همکاران، ۲۰۱۴).همین پدیده با برخی از کالاهای الکترونیکی همانند گوشی‌های تلفن همراه، MP۳ یا هدفون نیز رخ می‌دهد.خرید این محصولات به اندازه لباس و کفش نیست، و عجین شدن بیشتر است، اما مصرف کنندگان امروزه می‌توانند بیش از یک ابزار برای همین هدف داشته باشند و یا ابزار برقی برای اهداف مختلف داشته باشند و مکررا آن‌ها را جایگزین کنند (جونز، ۲۰۱۵).به خاطر افزایش نوآوری تکنولوژیکی در این زمینه، این محصولات به سرعت منسوخ می‌شوند و چرخه زندگی را کاهش می‌دهند (کورتز و همکاران، ۲۰۱۵؛ Simonetto و سایرین، ۲۰۱۶).به همین دلیل، این مطالعه شامل FMCG سنتی، مانند مراقبت شخصی، لوازم خانگی، لوازم حیوان خانگی، پوشاک و لوازم جانبی (مد سریع)، و الکترونیک شخصی سریع می‌باشد. ​

جمع‌آوری داده ​
روش جمع‌آوری انتخاب‌شده از دو مرحله تشکیل شده‌است: مصاحبه عمیق با متخصصان و بحث گروهی متمرکز با مشتریان.مصاحبه‌های نیه ساختگی می‌توانند اطلاعات غنی و معنی‌داری ایجاد کنند و بینش‌های ارزشمندی در مورد موضوع ارایه کنند (Fawcett و همکاران، ۲۰۱۴).در بحث‌های گروهی تمرکز، تعامل میان شرکت کنندگان را تقویت می‌کند، و به آن‌ها اجازه می‌دهد ایده‌ها و تجربیات و همچنین نگرش‌ها و رفتارها را به شیوه‌ای طبیعی نشان دهند (کروگر و کروگر، ۲۰۰۲).این رویکرد اکتشافی مطابق با کسانی است که توسط دیویس و همکاران (۲۰۱۴)، Daivadanam و همکاران (۲۰۱۴)استفاده می‌شوند.و Bos و همکاران (۲۰۱۳)​
مصاحبه‌های تخصصی نیمه ساختار یافته برای کسب نظرات آگاهانه (Rutitis و همکاران، ۲۰۱۴)رسانه‌های اجتماعی و متخصصان بازاریابی و همچنین مقایسه و ترکیب اطلاعات با مرور ادبیات انجام شد.راهنمای مصاحبه متشکل از سوالات بی‌انتها و طراحی آن بود که یافته‌های تحقیقات قبلی را در مقالات آکادمیک و گزارش‌های پزشکان منتشر کرد (مشاوره InSites، ۲۰۱۲؛ Socialbakers، ۲۰۱۵).یک فرآیند نمونه‌برداری هدفمند به کار گرفته شد و به دنبال انتخاب مطلوب‌ترین نمونه برای پاسخ دادن به سوالات بود (کلارک، ۲۰۰۳).فرآیند مصاحبه زمانی متوقف شد که داده‌ها به اشباع رسید یعنی زمانی که هیچ اطلاعات جدیدی از داده‌ها پدیدار نشد (کلارک، ۲۰۰۳؛ کروگر و کروگر، ۲۰۰۲).مصاحبه‌ها به صورت رو در رو انجام شد و حدود ۴۵ دقیقه طول کشید.تمام مصاحبه‌ها ضبط و ثبت شدند تا تحلیل محتوا صورت گیرد.دو گروه از متخصصان مورد بررسی قرار گرفتند: کارشناسانی از شرکت brandowner و کارشناسان سازمان‌های ارتباطی.هدف اولین گروه از متخصصان درک اهمیت انجمن برند در رسانه‌های اجتماعی برای اهداف شرکت ها (رابطه بین تعامل مصرف‌کننده در جامعه و نتایج شرکت‌ها)بود.هشت متخصص که هر کدام مسیول استراتژی‌های وب اجتماعی شرکت خود بودند، از شرکت‌ها در پنج صنعت مختلف: غذا، نوشیدنی، مراقبت شخصی، خرده‌فروشی، و الکترونیک مورد مصاحبه قرار گرفتند.همه آن‌ها حداقل پنج سال در بازاریابی دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی مشغول به کار بودند.با گروه دوم متخصصان، هدف درک  وسیع‌تر برند بر روی وب سایت‌های ارتباط جمعی در پرتغال و کشف تفکیک برند به یک محصول بود (اهمیت هویت برند و هویت مصرف کننده - برند در بستر رسانه‌ای اجتماعی).​9 متخصص که از سوی نهادهای ارتباطی مورد مصاحبه قرار گرفته بودند، حداقل چهار سال با انواع مختلف برند و در صنایع مختلف کار می‌کردند.​

برای مرحله دوم، یعنی بحث‌های گروهی متمرکز، اعضای حداقل یک انجمن برند روی فیس بوک انتخاب شدند.فیس بوک رایج‌ترین پلت فرم برای تعامل با برندها است.به عنوان مثال، متوسط تعداد طرفداران برای ۲۰ مارک برتر در پرتغال، به عنوان مثال، در فیس بوک تقریبا 70000 نفر ، تقریبا ۱۵،۰۰۰ نفر در تویی‌تر و حدود ۹۰۰۰ در یوتیوب (Socialbakers، ۲۰۱۵)است.لازم بود که مصرف کنندگان حداقل شش ماه به یک جامعه متصل شده باشند تا تجربه اجتماعی داشته باشند.بنابراین، محققان می‌توانند بینش‌های جامع و احتمالا جدید به انگیزه‌های مصرف کنندگان برای تعامل با برند های بازار جمعی بر روی رسانه‌های اجتماعی (اعتباربخشی به مقیاس تعامل مصرف‌کننده)و اینکه چگونه این تعامل به روابط تجاری تبدیل می‌شود را بدست آورند.ساختار بحث گروهی متمرکز نتایج را از مصاحبه متخصصان (مرحله اول)و ادبیات دانشگاهی مرتبط و گزارش‌های منتشر شده در این زمینه (نیلسن Portugal، ۲۰۱۴؛ Socialbakers، ۲۰۱۵)در نظر گرفته بود.​
چهار مباحثه گروهی متمرکز با مجموع ۲۷ مصرف‌کننده درگیر انجام شد. هر بحث تقریبا ۹۰ دقیقه طول کشید. این بحث توسط یک متخصص و یک مشاهده گر (یکی از نویسندگان این مقاله)صورت گرفت تا یادداشت‌ها را یادداشت کند و اطمینان حاصل کند که تمام موارد موجود در این راهنما مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اعضای هر گروه متمرکز با یک فرآیند راحتی بین نویسندگان انتخاب شدند. ​

ایران کیسه 
مرجع فروش جامبوبگ دوبند-جامبوبگ در دار-جامبوبگ قیف از بالا و قیف از پایین-جامبوبگ لمینت شده-جامبوبگ با لایه پلاستیک داخلی-بیگ بگ صندوقی

آنالیز داده ​
این فرآیند براساس یک دیدگاه استنتاجی، شناسایی ایده‌ها و مفاهیمی بود از پاسخ‌های شرکت کنندگان و در یک دیدگاه استنتاجی، دسته‌بندی پاسخ‌های شرکت کنندگان براساس ادبیات پدید آمد (Elo و Kyngas، ۲۰۰۸؛ Fereday و Muir - Cochrane، ۲۰۰۶). تجزیه و تحلیل توسط سه عنصر انجام شد. ابتدا، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های متخصصان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از بحث‌های گروهی متمرکز انجام شد. تحلیل مصاحبه‌های عمیق پس از اولین مصاحبه آغاز شد تا اطلاعات مصاحبه‌های بعدی را معتبر سازد. این تحلیل بر پایه یک رویکرد تفسیری کلمه به کلمه در هر مصاحبه و یادداشت‌های میدانی بود (Fereday و MuirCochrane، ۲۰۰۶). اول، بعد از یک فرآیند استنتاجی (Elo و Kyngas، ۲۰۰۸)، هر تحلیلگر واحدهایی را در متنی شناسایی کرده که می‌تواند نمونه‌ای از مفاهیم مورد مطالعه باشد (دیویس و McGinnis، ۲۰۱۶)؛ سپس از طریق یک فرآیند کدگذاری باز، آن‌ها با هم‌کار کردند تا بر روی شناسایی و برچسب گذاری دسته‌ها (دسته‌بندی ایده‌ها)توافق کنند (دیویس و McGinnis، ۲۰۱۶). در طول مصاحبه، داده‌ها در سراسر متن مصاحبه‌ها مقایسه شدند. بعد از آخرین مصاحبه، تمام دسته‌های حاصل مقایسه شدند و برخی با هم ادغام شدند، به خاطر همپوشانی یا نمایش مشابه ساختارها (انتزاع)(دیویس و McGinnis، ۲۰۱۶). گام بعدی مقایسه یافته‌ها با نتایج مقالات منتشر شده بود. از طریق فرآیند تحلیل محتوای استنتاجی، دسته‌بندی‌های داده‌ها که پدیدار شدند براساس مفاهیم در ادبیات طبقه‌بندی شدند (Elo و Kyngas، ۲۰۰۸). این یک فرآیند تکراری شناسایی مفاهیم، دسته‌بندی و مقایسه آن‌ها با اعتقادات بیان‌شده در نوشته‌ها بود، سپس دوباره داده‌ها را بازبینی کرده تا اطلاعات را معتبر سازد (Fawcett و همکاران، ۲۰۱۴). برخی ایده‌های جدید از شواهد تجربی پدید آمدند. داده‌های حاصل از گروه‌های متمرکز با استفاده از همان فرآیند تحلیل شدند. نتایج در داخل و بین چند گروه مقایسه شدند و سپس با یافته‌های حاصل از متون و داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق مقایسه شدند. با تجزیه و تحلیل  رونوشت گروه تمرکز اجازه داده شد تا اعتبار نظرات بیان‌شده در مصاحبه‌های عمیق، از جمله ایده‌های جدید که در ادبیات بازاریابی توصیف نشده اند، بیان شود.​

. یافته های تحقیق ​
نتایج دو مرحله به طور جداگانه برای درک بهتر نظرات متخصصان بازار و مصرف کنندگان توصیف می‌شوند. در پایان مقاله، اطلاعات برای حمایت از نتایج تلفیق شده‌است.
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه‌های عمیق به منظور پاسخ به سوالات، به کارشناسان از آژانس‌های ارتباطی توصیه شد تا بر روی برند های عملیاتی در بازار انبوه تمرکز کنند تا اطلاعات مربوط به این تحقیق را بدست آورند. ​

دلیل اینکه چرا برندها در رسانه‌های اجتماعی شرکت می‌کنند یک توافق  است: آن‌ها مجبور هستند آنجا باشند. وب سایت‌های ارتباط جمعی یک محیط جدید است که در آن همه شرکت می‌کنند . ​
رسانه‌های اجتماعی یک ابزار ارتباطی جدید هستند. برندها بسته به اهداف خود از آن برای اهداف مختلف استفاده می‌کنند . ​
در این محیط جدید، شرکت‌ها در تلاشند تا همانند قبل عمل کنند و  روابط پایدار و سودآور با مشتریان داشته باشند. با استفاده از رویکردهای مختلف برای سکوهای مختلف، شرکت‌ها سعی دارند به مصرف کنندگان برسند تا نزدیکی ایجاد کنند، به آن‌ها گوش دهند و به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند. برندها از مصرف کنندگان انتظار دارند در مکالمه شرکت کنند و ایجاد روابط با ارزش برای هر دو را ایجاد کنند . ​
از نقطه‌نظر کارشناسان، مصرف کنندگان به دلایل مختلف در انجمن‌های برند شرکت می‌کنند، اما توجه اصلی به این موضوع جلب می‌شود. آن‌ها قبلا این قابلیت را نداشتند، اما حالا آن‌ها قدرت خود را می‌شناسند و قصد استفاده از آن را دارند. در میان نظرات کارشناسان در مورد این نکته اختلاف‌نظر وجود داشت. دو متخصص از دیدگاه خود مبنی بر استفاده از انجمن‌های برند تنها برای سرگرمی و به دست آوردن پاداش‌های مادی، از این دیدگاه دفاع کردند. یکی از کارشناسان حتی اشاره کرد که مصرف کنندگان با برندها سروکار ندارند. به جای آن، آن‌ها فقط محتویات خنده‌دار را مصرف می‌کنند و یا برای نمونه ها و  تخفیف ها درخواست می‌کنند. ​
متخصصان سوال بعدی را به دو بخش تقسیم می‌کنند: برای نگه داشتن مصرف کنندگان درگیر در جامعه، شرکت‌ها باید یک استراتژی مناسب را توسعه دهند، اما برای انکه یک رابطه خارج از رسانه اجتماعی را پرورش دهند، برند باید نشان دهد که آن‌ها چه چیزی می‌توانند برای مصرف کنندگان باشند. این نکته دوم بین متخصصان توافق نشد زیرا برخی از آن‌ها اعتقاد دارند که در بازار انبوه، مصرف کنندگان تصمیمات مصرف خود را صرفا براساس قیمت محصول تنظیم می‌کنند. برای دیگران، استراتژی استفاده از رسانه‌های اجتماعی باید با کل برنامه ارتباطی مطابق باشد. برند تنها یک واقعیت در داخل و خارج از محیط اجتماعی است. یک متخصص گفت: " استراتژی‌هایی که فقط براساس محتوای خنده‌دار برای به اشتراک گذاشتن یا پاداش هستند، خطرناک هستند. مصرف کنندگان تمایل دارند که جامعه و حتی برند را با این عناصر شناسایی کنند و به همین دلیل به آنجا بروند. استراتژی برای مشارکت مصرف کنندگان در جامعه باید توسط آنچه نشان تجاری می‌خواهد برای مصرف کنندگان باشد، حمایت شود. ارزش‌های برند، برند را از رقبای خود متمایز می‌کنند، به آن هویت می‌بخشند و شناسایی مصرف‌کننده را تبلیغ می‌کنند .

رسانه های اجتماعی

ایران کیسه
مرجع فروش نخ پلی پروپیلن-نخ فلامینت-نخ مولتی فلامینت-نخ BCF-نخ تابیده سر کیسه دوزی

درک آشکار شده توسط متخصصان ارتباطات با یافته‌های موجود در ادبیات در بسیاری از زمینه‌ها، یعنی شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک محیط ارتباطی جدید و قدرتمند برای برندها، همسو هستند. موضوعی که برخی را بالا برد بحث در میان پژوهشگران دانشگاهی، موضوعی است که نتوانسته است به اجماع واضحی در میان پژوهشگران دانشگاهی دست یابد: تاثیر نام تجاری بر فرآیند تبدیل مصرف کنندگان درگیر در انجمن‌های برند بر رسانه‌های اجتماعی به مشتریان وفادار چیست؟ دو دیدگاه پیدا شد: متخصصان می‌گویند که آنچه مهم است استراتژی جذب مشتریان به جامعه است و آن‌هایی که می‌گویند در صورت عدم وجود آن در برند، پیامی وجود ندارد.گروه اول استدلال می‌کنند که برندها نمی‌توانند انتظار ایجاد روابط موثر با نشتریان بازارها را داشته باشند به این دلیل که آن‌ها فقط به دنبال بهترین چیزها هستند.این دیدگاه می‌تواند با تحقیق در مورد مصرف کنندگان کنونی، تعریف آن‌ها به عنوان مطلع، در دسترس برای صرف وقت برای جستجوی اطلاعات محصول، و به اشتراک گذاری دانش و ترجیحات آن‌ها با همسالان مورد حمایت قرار گیرد (Pehlivan و همکاران، ۲۰۱۱).آن‌ها هشیارتر شده‌اند و خواستار فعالیت مصرفی خود هستند.چون آن‌ها بیش از همیشه در معرض تبلیغات قرار می‌گیرند آن‌ها انتخاب‌های منطقی براساس ارزش محصول برای آن‌ها انجام می‌دهند (Lazarevic، ۲۰۱۲).یک متخصص از صنعت مراقبت‌های شخصی گفت: ما می‌دانیم که برند ما شهرت زیادی در بازار دارد و مصرف کنندگان در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنند، اما در لحظه تصمیم‌گیری، آن‌ها بهترین قیمت را انتخاب می‌کنند.متخصصان بازاریابی از برندهای بازار انبوه آگاه هستند که علی‌رغم تلاش‌های برندها ، قیمت کلید تصمیم خرید مصرف‌کننده است. هرچه مصرف کنندگان کمتر با محصولات درگیر باشند توسعه وفاداری به برند برای آن ها مشکل تر است.

براساس همان دلایل مطرح‌شده توسط گروه اول، قرار گرفتن در معرض تبلیغات در یک بازار بسیار رقابتی و تصمیمات خرید منطقی مشتریان، گروه دیگر متخصصان استدلال می‌کنند که انجمن‌های برند عواملی هستند که می‌توانند این تفاوت را ایجاد کنند.همان طور که یکی از شرکا گفت: از نقطه‌نظر ابزاری، محصول همان است.ارزش‌های برند آن‌هایی هستند که اجازه تمایز به برند و القای برند برای پیدا کردن هدف خود را می‌دهند.تحقیقات در مورد نسل جوانان نشان داده‌است که این مشتریان برندها را به عنوان یک پسوند از خودشان می‌بینند و از آن‌ها برای حمایت از تصویر خود استفاده می‌کنند (Gur u، ۲۰۱۲).در نتیجه، آن‌ها به دنبال نشانه‌هایی هستند که شخصیت و سبک زندگی آن‌ها را منعکس می‌کنند.نگرانی آن‌ها در مورد چیزی که دیگران در مورد آن‌ها فکر می‌کنند انتخاب‌های مصرفی آن‌ها را تعیین می‌کند، آن‌ها را تشویق می‌کند تا برند هایی را که تصوی ان ها را در جامعه ترسیم می‌کند  انتخاب کنند (Gur یو، ۲۰۱۲؛ Lazarevic، ۲۰۱۲).​ تمرین کنندگان متقاعد شده‌اند که برندها باید فرصتی را برای حضور در هر لحظه مصرف کنندگان ایجاد کنند.برندهایی که میخواهند با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند باید این کار را بر اساس  نیازها، اشتیاق، و سبک زندگی شان انجام دهند، نه بر اساس پیام‌های تجاری.مصرف کنندگان باید منافع این روابط را فراتر از جنبه مصرف درک کنند.به عنوان مثال، یک برند مراقبت از مو می‌تواند به مشتریان بگوید که چگونه باید مراقب موهای خود باشند بدون اینکه به آن‌ها بگویند که ما محصول درستی برای شما داریم. به همین ترتیب، یک برند غذایی می‌تواند متخصصان ورزشی را در مورد نیازهای غذایی آگاه کند، به جای این که به آن‌ها بگوید محصولات خود را خریداری کنند.به عنوان یکی دیگر از شرکت کنندگان، ما باید فضا را در ذهن مصرف کنندگان پر کنیم، نه به عنوان یک فروشنده، بلکه به عنوان یک شریک.تعامل بین مصرف کنندگان و نام‌های تجاری بر روی شبکه‌های اجتماعی قدرت را برای انسانی کردن برند (پارک و کیم، ۲۰۱۴)ایجاد و حس می‌کنند که آن‌ها با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند، نه با یک شرکت (Labrecque، ۲۰۱۴). ​

نتایج بحث‌های گروهی متمرکز
شرکت کنندگان در دو گروه تمرکز به نسل Y تعلق داشتند و دوتای دیگر از نسل X بودند. زنان بیشتر از مردان تمایل به مشارکت نشان می‌دادند .شرکت کنندگان جوان‌تر، دانش آموزان تمام‌وقت یا دانشجویان شاغل بودند و متفاوت از افراد مسن‌تر در وضعیت استخدامی، مانند مادران تمام‌وقت، معلمان، متخصصان IT، افراد فروشنده، و کارمندان بانک و اداری  بودند (جدول ۶).

اولین مجموعه سوالات در ابتدای بحث به منظور درک رفتار شرکت کنندگان نسبت به تعامل برند بر روی رسانه‌های اجتماعی و راهنمایی آن‌ها به سمت موضوع مطرح شد.بیشترین ​مصرف کنندگان با چندین برند در شبکه‌های اجتماعی مختلف تعامل دارند (جدول ۷).

دو پرسش اصلی برای بحث مربوط به مقیاس‌های اندازه‌گیری سازه‌های دخیل و مزایای برند بود.براساس علاقه به محصولات بازار انبوه، همه توضیحات مربوط به انواع دیگر محصولات و یا برنده‌ای لوکس ذکر شده توسط شرکت کنندگان از مطالعه حذف شدند. ​
مصرف کنندگان برای مشارکت در انجمن‌های برند بر روی رسانه‌های اجتماعی تقریبا تمام گروه‌های نشان‌داده‌شده در نوشته‌ها را پوشش می‌دهند.ما می‌توانیم انگیزه‌های عملکردی و تجربی را شناسایی کنیم (پارک و کیم، ۲۰۱۴).در مقایسه با مقیاس اندازه‌گیری که توسط Baldus و همکاران (۲۰۱۵)ایجاد شد، شواهد نه از یازده مقوله یافت شد (بجز selfexpression و اعتبارسنجی)(جدول ۸).کار of و همکاران (۲۰۱۵)به طور کلی برای محصولات و برندها توسعه یافت و تمایز مقوله محصول در نظر گرفته نشد.این می‌تواند یکی از دلایلی باشد که انگیزه‌های شناسایی‌شده در این مقاله تمام دلایل ذکر شده را پوشش نمی‌دهد.
اطلاعات بیان‌شده توسط شرکت کنندگان در مورد نتایج شرکت‌ها موارد زیر را نشان دادند:
شش شرکت‌کننده باید بدانند که تعامل آن‌ها با برند بر روی رسانه‌های اجتماعی تاثیری بر رابطه آن‌ها با برند ندارد.این به این خاطر است که آن‌ها قبل از تعامل با آن‌ها بر روی وب سایت‌های ارتباط جمعی (سامسونگ، Vaqueiro، Gillette، داو)نظر خوبی داشتند و یا به این دلیل که آن‌ها با مارک‌های تجاری تعامل دارند که نمی‌توانند از عهده آن برآیند، فقط برای اینکه از آن‌ها پیروی کنند تا آخرین محصولات رواج یافته در بازار را بدانند.نتایج تشریح شده توسط ۲۱ شرکت‌کننده دیگر موارد زیر را نشان دادند:
اعتماد، اعتقاد و امنیت (اجزا در مقیاس سنجش سازه‌های اعتماد)؛
توصیه، تمایل به پرداخت بیشتر برای محصولات و ارتباط عاطفی (مولفه‌ها در مقیاس‌های اندازه‌گیری وفاداری به برند)؛
اهمیت موفقیت برند و اهمیت تفکرات سایر مردم در مورد برند (مولفه‌های موجود در مقیاس سنجش از برند مصرفی).
دو ایده اول به وضوح اعتماد برند و وفاداری به برند را به عنوان نتایج مشارکت مصرف کنندگان در انجمن‌های برند بر روی رسانه‌های اجتماعی شناسایی می‌کنند، همانطور که در ادبیات توضیح داده شد (حبیبی و همکاران، ۲۰۱۴ a، ۲۰۱۴)؛

Labrecque، ۲۰۱۴؛Laroche و همکاران، ۲۰۱۳، ۲۰۱۲؛لو و همکاران، ۲۰۱۵؛Munnukka و همکاران، ۲۰۱۵؛پارک و کیم، ۲۰۱۴؛Poyry و همکاران، ۲۰۱۳). مصرف کنندگان که ایده هایی مانند اهمیت افکار دیگران درمورد نام تجاری و اهمیت موفقیت نام تجاری را ذکر کرده اند نیز اشاره ای به ارتباط عاطفی داشتند. ترکیبی از این موارد شرح داده شده، اتصال برند مصرفی را تقویت می‌کند.ترکیب این موارد شرح‌داده‌شده اتصال برندمصرفی را تقویت می‌کند (جدول ۹).با مقایسه نتایج گروه‌های متمرکز ۱ و ۲ (نسل Y)، با گروه‌های متمرکز ۳ و ۴ (نسل X)، تفاوت‌هایی مشاهده شد.​شرکت کنندگان قدیمی‌تر از یک دسته بندی گسترده تر طبقه بندی کردند، برای مثال، منابع خانگی تنها توسط این شرکت‌کننده‌ها ذکر شد.به جز این مقوله، برند مذکور در همه گروه‌ها یک‌سان بود.گروهه‌ای سنی مسن‌تر انگیزه‌های خود را برای شرکت در انجمن‌های برند بر روی محصولات موردعلاقه، استفاده از محصولات، جستجو برای اطلاعات، تجربه احساس جامعه، و درخواست پاداش متمرکز کرده‌اند و تنوع کمتری نسبت به گروه‌های شرکت‌کننده جوان‌تر نشان می‌دهند.با توجه به پیامدهای مشارکت در انجمن‌های برند، مفهوم اعتماد در گروه‌های قدیمی‌تر بیشتر از جوانان شرکت‌کننده مورد بحث قرار گرفت.ایده‌هایی از قبیل اعتماد، امنیت و تضمین در زمانی ذکر شد که مصرف کنندگان درباره مراقبت شخصی، تدارکات خانوادگی یا دسته‌های غذایی صحبت می‌کردند. علاوه بر این، احساسات نزدیکی یا نزدیک بودن نام تجاری در این گروه ها در گروه های بزرگتر شرکت کننده شناسایی شد، در حالی که شرکت کنندگان جوان تر این احساسات را در مورد مارک های پوشاک و لوازم جانبی و یا مارک های مراقبت شخصی بیان کردند.

بحث​  
هدف مطالعه حاضر توسعه مجموعه‌ای از پیشنهادها مبتنی بر مرور ادبیات در مورد مزایای برند و تجارب حرفه‌ای پزشکان از مدیریت برند بر روی رسانه‌های اجتماعی بود. با توجه به اینکه هدف از این مطالعه حمایت از چارچوب مفهومی در بازار انبوه بود، ناحیه‌ای که توسط تحقیقات آکادمیک قبلی کشف شد، شواهد عملی برای تکمیل متون علمی موجود ضروری بود (دیویس و سایرین، ۲۰۰۰). ​
درک تعامل مصرف کنندگان در یک انجمن برند در رابطه با رسانه‌های اجتماعی برای محصولات با مشارکت پایین یک موضوع مهم در زمینه رسانه اجتماعی، با در نظر گرفتن وسعت این بازار است.اطلاعات جمع‌آوری‌شده در بحث‌های گروهی متمرکز نشان داد که حتی برای این نوع محصولات، مصرف کنندگان با برندها سروکار دارند چون آن‌ها محصولات را دوست دارند، به برند و محصولات آن فکر می‌کنند و احساسات روابط‌عمومی را آشکار می‌کنند (پارک و کیم، ۲۰۱۴).مصرف کنندگان همچنین انگیزه‌های سودمندگرا مورد انتظار، مانند نیازهای اطلاعاتی و پاداش‌های مادی را آشکار کردند (دیویس و همکاران، ۲۰۱۴). ​
​تمرین کنندگان باید بدانند ایا بازگشت سرمایه گذاری های شرکت هایی که درحال تصمیم گیری بر روی رسانه های اجتماعی هستند ارزش ریسک کردن را دارد یا خیر .مطالعات نشان می‌دهند که رابطه بین مشارکت مصرف کنندگان در انجمن برند و اعتماد به برند و وفاداری برند وجود دارد، اگر چه نویسندگان از مشارکت با استفاده از دیدگاه‌های مختلف مانند حس نشانه‌های اجتماعی استفاده کردند (Fueller و همکاران، ۲۰۱۱؛ Laroche و همکاران، ۲۰۱۲)، ​تعامل اجتماعی (حبیبی و همکاران، ۲۰۱۴؛ Labrecque، ۲۰۱۴؛ Laroche و همکاران، ۲۰۱۳)، انگیزه‌های استفاده از جامعه (Poyry و همکاران، ۲۰۱۳)، یا مزایای دریافت‌شده از شرکت (پارک و کیم، ۲۰۱۴).

اطلاعات جمع‌آوری‌شده از مصاحبه‌های عمیق و بحث‌های گروهی متمرکز شواهدی از این رابطه را حتی در بازارهای انبوه نشان می‌دهد که نشان‌دهنده شکل‌گیری مولفه‌های مختلف وفاداری به برند است که در ادبیات شناسایی شده‌اند، مانند عاطفی و شناختی (او و همکاران، ۲۰۱۲).با این حال، از این مباحث، شواهد محکمی از رابطه مستقیم پدیدار نشد.به گفته متخصصان، در بازارهای انبوه، عوامل ابزاری مانند قیمت و تبلیغات تاثیر بسیار مهمی بر تصمیمات مصرف کنندگان دارند.بنابراین، تعامل درون جامعه برند ممکن است برای ایجاد رابطه‌ای موثر که برندها در پی آن هستند، کافی نباشد، قضیه ۱ این مطالعه را تضعیف می‌کند.در بازارهای انبوه، تعامل بین مصرف کنندگان و برندها در انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی نمی‌تواند آنقدر باشد که بتواند به طور موثری این نگرش مثبت را ایجاد کند که منجر به وفاداری به برند شود.به عنوان مثال، وجود برندهای خصوصی برچسب دار، عموما بر مبنای قرار دادن استراتژی‌های ارتباطی بر روی قیمت و تبلیغات، یک عامل بسیار نگران‌کننده برای برندهای تولید کننده است.برای افراد حرفه‌ای، در بازارهای بسیار رقابتی، لازم است که یک شبکه محافظ برای مواجهه با تهدیدهای رقیب، براساس ارزش‌های برند، شخصیت، پرستیژ، و تمایز، ایجاد شود.رسانه اجتماعی وسیله‌ای است که همیشه در زندگی مصرف کنندگان وجود دارد و تعامل مداوم باعث ایجاد ذهنیت می‌شود.اطلاعات جمع‌آوری‌شده در بحث‌های گروهی متمرکز نشان می‌دهد که مصرف کنندگان به دنبال تجربیات هستند، نه شرایط مصرف. همانطور که برخی متخصصان اشاره کردند برندها برای آن‌ها مهم هستند، اما به عنوان شرکای تجاری، نه به عنوان نهادهای تجاری .اگر برند دارای قدرت ایفای نقش در این تجربیات باشد، روابط عاطفی با مصرف‌کننده ایجاد می‌کند (Popp و Woratschek، ۲۰۱۷)، کاهش اثر از عواملی که در مقایسه با سایر رقبا کمتر مطلوب هستند (Davvetas و Diamantopoulos، ۲۰۱۷)وجود دارد.  متخصصان معتقدند که وفاداری برند از طریق ایجاد روابط نزدیک‌تر با مصرف کنندگان رخ می‌دهد، بنابراین در رسانه‌های اجتماعی یک برند باید از استراتژی خود در میراث offline حمایت کند، از ارتباط با مصرف کنندگانی که برای زندگی مردم معنا ارایه می‌کنند حمایت کند (Alvarez و Fournier، ۲۰۱۶؛ Fournier و Alvarez، ۲۰۱۲).روابط قوی زمانی توسعه می‌یابند که شرکا از زندگی دیگران حمایت می‌کنند (Fournier، ۱۹۹۸؛ Fournier and Alvarez، ۲۰۱۲)، وماهیت و قدرت این رابطه تحت‌تاثیر ویژگی‌های هر دو نهاد درگیر است (Aaker، ۱۹۹۷؛ Ahearne و همکاران، ۲۰۰۵؛ Alvarez و Fournier، ۲۰۱۶).) برندهایی که از شناسایی قوی با مصرف کنندگان برخوردار هستند نسبت به مقایسه‌های نامطلوب ایمنی بیشتری دارند و در زمان خرید بیشتر انتخاب می‌شوند.شناسایی برند مصرفی امکان تغییر رسانه‌های اجتماعی را تقویت می‌کند که مصرف کنندگان را به یک برند موثر مشغول می‌کند، با ایجاد محیطی مطلوب برای توسعه نگرش‌های مثبت مصرف کنندگان نسبت به برند.قضیه ۴ نشان‌دهنده این استدلال‌ها است:​ ​
طرح پیشنهادی ۴: شناسایی برند مصرفی محیطی مطلوب ایجاد می‌کند که مکانیسم‌های تبدیل تعاملات برند مصرفی را به نگرش‌های مثبت مصرف‌کننده نسبت به برند تسهیل می‌کند.جدول ۱۰، چهار گزاره برگرفته از هر دو مرور متون و شواهد تجربی را نشان می‌دهد. ​​​​​​​

مدل مفهومی ارایه‌شده براساس مرور متون و شواهد تجربی است (شکل ۱).گزاره‌های ۱ تا ۳ مبتنی بر ادبیات بازاریابی رسانه‌ای اجتماعی منتشر شده هستند، همانطور که در بخش ۲ نشان‌داده شده‌است و توسط شواهد تجربی پشتیبانی می‌شود.از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، اطلاعات جدید نیز پدیدار شدند و حمایت در ادبیات روانشناسی، یعنی روابط و مطالعات روانشناسی برند یافت.این بینش جدید با قضیه ۴ بیان می‌شود.

پیامدهای مدیریتی ​
چالش برای دست اندرکاران بازاریابی این است که چگونه تعامل مصرف‌کننده و جامعه را به یک رابطه مشتری - برند تبدیل کند که برای شرکت سودآور است.در یک چشم‌انداز رقابتی که با تکثیر محصول و بدبینی مصرف کنندگان در مورد برندها و تبلیغات سنتی مشخص می‌شود (Tu و همکاران، ۲۰۱۳)، رسانه‌های اجتماعی محیط مناسبی برای ترویج و تغذیه روابط عاطفی با مشتریان هستند و نشان می‌دهند که هویت برند با هویت آن‌ها همسو است.تشابهات درک شده بین خود مصرف‌کننده و انجمن‌های برند، مانند ارزش‌های برند، دیگر مصرف کنندگان برند و یا افراد مشهور به نمایندگی از برند، می‌توانند به مشتریان کمک کنند تا مشتریان در جامعه خود را به مشتریان وفادار برند تبدیل کنند.​
در بازارهای انبوه، برندها تاکنون مشتریان خود را نمی‌شناختند.امروزه آن‌ها می‌توانند براساس ویژگی های شخصی با آن‌ها صحبت کنند.علاوه بر این، همه برندها همان کار را انجام می‌دهند و مشتریان با پیام‌های بازاریابی گیج می‌شوند.شرکت‌ها باید بر روی اقداماتی تمرکز کنند که می‌توانند توجه مشتریان را جلب کنند (Enginkaya و Hakan، ۲۰۱۴).در دسته‌های محصول که بسیار رقابتی هستند و در آن قیمت به طور سنتی عامل اصلی، ارتباط با مشتری است، براساس بینش‌های مربوطه، مانند اطلاعات قابل‌اعتماد و یا تجربیات احساسی، می‌تواند مشتریان را وادار به حفظ رابطه کند.برندهایی که به عنوان تسهیل‌کننده‌های زنده عمل می‌کنند، با درک نیازها و خواسته‌های مصرف کنندگان به عنوان افراد واقعی، همان‌هایی هستند که نتایج را ارایه می‌کنند (Alvarez و Fournier، ۲۰۱۶). ​

محدودیت‌های مطالعه و مسیرهای تحقیقاتی بیشتر
محدودیت‌های مطالعه ماهیت مطالعات کیفی را نشان می‌دهد که دلالت بر این دارد که نمی‌توان نتایج را تعمیم داد.این اطلاعات نمایانگر تصویری از ۹ متخصص ارتباطات و هشت متخصص از صاحبان برند شرکت در پنج صنعت مختلف است.اگر چه به طور کلی اشباع اطلاعات به دست آمد، ممکن است چیز جدیدی از دیگر شرکت کنندگان پدیدار شود.همین محدودیت می‌تواند برای شرکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز مورد استفاده قرار گیرد.علاوه بر این، این دیدگاه دیدگاه متخصصان و مصرف کنندگان پرتغالی را منعکس می‌کند که ممکن است مستقیما برای کشورهای دیگر یا فرهنگ‌های دیگر قابل‌اجرا نباشند. ​
علاوه بر این، این تحقیق با تجزیه و تحلیل کمی به تایید نیاز دارد.تجزیه و تحلیل کمی آتی باید به طور جداگانه توسط صنعت، برای مثال، مراقبت‌های شخصی، خرده‌فروشی، غذا و نوشیدنی، پوشاک و لوازم جانبی و الکترونیک انجام شود.این تحلیل به محققان و متخصصان اجازه می‌دهد تا محرک‌های تعامل مصرف کنندگان را بررسی کنند، در هر صنعت، نوع وفاداری به برند که می‌توانند انتظار داشته باشند و رابطه بین این دو مفهوم، بینش‌های مفید برای درک نقش برند های مختلف در یک صنعت مشابه را مطرح کنند.با استفاده از هویت برند و شناسایی برند مصرفی به عنوان روشی برای اندازه‌گیری ادراک مشتریان از برندها، تحلیل‌های کمی نقش این ساختارها را در مدل‌های پیشنهادی روشن خواهند کرد.کشف مدل با استفاده از پروفایل های مختلف مصرف‌کننده درک عمیق‌تر از پدیده را به ارمغان می‌آورد، چرا که مشتریان شخصیت‌های متفاوتی دارند و کارکردهای متفاوتی را به رسانه‌های اجتماعی نسبت می‌دهند.آن‌ها  مزایای متفاوتی را​ انتظار دارند و در سطوح مختلف شدت، از پوستر (تولید کنندگان محتوا)تا lurkers (مصرف کنندگان محتوا)شرکت می‌کنند (heinonen، ۲۰۱۱؛ پارک و همکاران، ۲۰۰۹؛ Shao، ۲۰۰۹). در نهایت، این مدل همچنین امکان اکتشاف مکانیسم‌های مختلف تعامل مصرف‌کننده در جامعه و با برند را فراهم می‌کند، که یک موضوع مهم برای شرکت‌ها به منظور درک افزایش وابستگی به برند است.

 

ایران کیسه
مرجع فروش گونی ساده-گونی لمینت-گونی دولایه-کیسه کامپوزیت روکش Bopp-کیسه ADSTAR-کیسه جامبوبگ و بیگ بگ-انواع رول های عریض ساختمانی ضدآب و ضد آفتاب

کیسه adstar

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش